Regler For El-løbehjul - Dette Skal Du Vide

03/12/2020 14:21
Billede: pixabay.com

Du kan ikke bare hoppe på et el-løbehjul og køre afsted. Der er faktisk regler for el-løbehjul i Danmark. Reglerne angiver angiver blandt andet, hvor mange du må køre på et el-løbehjul.

Der kan vente dig både en bøde eller en frakendelse af kørekortet, hvis du overtræder reglerne for el-løbehjul. De er nemlig underlagt færdselsreglerne.

Regler el-løbehjul - Sådan er de

Regler el-løbehjul, hvis du vil vide, hvordan de ser ud, så kan du se dem her:

 • Du skal være fyldt 15 år, for at du må køre på el-løbehjul (Nogle udlejningsfirmaer kræver, at du skal være 18 år)
 • Regler el-løbehjul er underlagt cykelreglerne - Du skal derfor agere som en cyklist
 • Du må derfor ikke køre på hverken fortovet, gangstier eller benytte fodgængerfelterne 
 • Du skal give tegn ved sving og stop - ligesom på cykel
 • Du må kun køre en person på et el-løbehjul
 • Du skal have lys på hele døgnet (ligesom bilerne) - hvid/gul lygte foran, rød bagpå (synligt på mindst 300 m afstand)
 • Promillegrænsen er på 0,5
 • Der er nultolerance i forhold til ulovlige stoffer
 • Dit el-løbehjul må højst køre 20 km/t
 • Dit el-løbe skal være CE-godkendt
 • Maxvægten på dit el-løbehjul må højst være på 25 kg
 • Maxlængden må være 2 m
 • Maxbredden må være 70 cm

Der er en lille undtagelse. Børn under 15 år må godt køre på el-løbehjul i trafikken, hvis de er sammen med en voksen, der har kontrol over barnets kørsel på el-løbehjulet.

Tak til avXperten

Til sidst vil vi gerne takke avXperten for støtten til indlægget her. Hos dem kan du eksempelvis købe de omtalte el-løbehjul samt tusindvis af andre spændende elektroniske produkter.

Flere indlæg

Hvem er ngo'erne?

08/02/2023 10:20
Billede: Pixabay, alexander-strachan

Ngo'er har du nok hørt om i nyhederne eller i forbindelse med nogle forskellige indsatser. Overordnet er det organisationer, der ikke er styret af en stat og gerne har miljø, mennesker eller velgør…

Ngo'er i Danmark

16/11/2020 11:40
Billede: Pixabay, alexstrachan

Lad os lige få på plads, hvad en ngo-virksomhed egentlig er, inden jeg begynder at snakke dig igennem en længere liste. 

Ngo står for: "Non-governmental organization", hvilket bet…

Hvad er ngo arbejde?

15/10/2020 09:08
Billede: Pixabay

NGO-arbejde er arbejde udført af ikke-statslige organisationer. NGO stammer fra engelsk og betyder non government organization. Som udgangspunkt er NGO'er non-profit organisationer, der arbejder me…

Hvad betyder NGO?

14/10/2020 08:16
Billede: Markus Spiske

NGO’er er lidt et sjovt begreb, som mange af os ikke rigtig kan sætte en præcis definition på. Er det velgørenhed, en fond, en forening, noget helt fjerde eller et bredt begreb, der dækker over all…