Ngo'er I Danmark

16/11/2020 11:40
Billede: Pixabay, alexstrachan

Lad os lige få på plads, hvad en ngo-virksomhed egentlig er, inden jeg begynder at snakke dig igennem en længere liste. 

Ngo står for: "Non-governmental organization", hvilket betyder, at det er virksomheder, som ikke direkte bliver styret af staten herhjemme - altså ikke-statslige organisationer. Eksempler her er velgørenheds-, mennerettigheds-, og miljøorganisationer. 

Nogle af virksomhederne kender du nok i forvejen eller har du været så heldig at møde på gaden. 

Lad os starte med de mest kendte:

Greenpeace, hvor der her er tale om den danske afdeling af den internationale miljøorganisation. 

Danmarks Naturfredningsforening som sørger for, at den danske natur har et bæredygtigt udseende med et varieret landskab, et rent og sundt miljø og en mangfoldig natur. 

Mellemfolkeligt Samvirke er en udviklingsorganisation, der arbejder med mennesker i ulande for at opnå en mere bæredygtig udvikling.

CARE Danmark - arbejder med projekt- og oplysningsarbejde med et økonomisk perspektiv i udviklingslandene.

Det Økologiske Råd arbejder for en økologisk, bæredygtig udvikling med et fokus på social retfærdighed og menneskelig trivsel. 

IBIS vil sikre, at mennesker i Afrika og Latinamerika har adgang til uddannelse, ressourcer og indflydelse.

ICIS Center er en organisation, der afholder workshops, hvor man, som leder, kan få metoder og gode råd til en mere bæredygtig dagligdag i din virksomhed.

Miljøbevægelsen NOAH kæmper for at nedsætte miljøødelæggelser.

Nepenthes arbejder for at lave bæredygtigt brug af skove og regnskove i verden.

Organisationen for Vedvarende Energi vil opnå selvforsyning fra de vedvarende energikilder.

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling arbejder med bæredygtige projekter i udviklinglandene.

Øko-net, deres mål er at bidrage til en mere bæredygtig samfundsudvikling.

92-gruppen er en paraplyorganisation for dansk miljø- og udviklingsorganisationer.

Du skal vide, at dette tekstindhold er udviklet af Perlen Odense. Hvor du finder et stort sortiment med Christina Jewellery. Heraf mærkatet, som du ser øverst.

Flere indlæg

Hvem er ngo'erne?

08/02/2023 10:20
Billede: Pixabay, alexander-strachan

Ngo'er har du nok hørt om i nyhederne eller i forbindelse med nogle forskellige indsatser. Overordnet er det organisationer, der ikke er styret af en stat og gerne har miljø, mennesker eller velgør…

Regler for el-løbehjul - dette skal du vide

03/12/2020 14:21
Billede: pixabay.com

Du kan ikke bare hoppe på et el-løbehjul og køre afsted. Der er faktisk regler for el-løbehjul i Danmark. Reglerne angiver angiver b…

Hvad er ngo arbejde?

15/10/2020 09:08
Billede: Pixabay

NGO-arbejde er arbejde udført af ikke-statslige organisationer. NGO stammer fra engelsk og betyder non government organization. Som udgangspunkt er NGO'er non-profit organisationer, der arbejder me…

Hvad betyder NGO?

14/10/2020 08:16
Billede: Markus Spiske

NGO’er er lidt et sjovt begreb, som mange af os ikke rigtig kan sætte en præcis definition på. Er det velgørenhed, en fond, en forening, noget helt fjerde eller et bredt begreb, der dækker over all…