Hvad Er Ngo Arbejde?

15/10/2020 09:08
Billede: Pixabay

NGO-arbejde er arbejde udført af ikke-statslige organisationer. NGO stammer fra engelsk og betyder non government organization. Som udgangspunkt er NGO'er non-profit organisationer, der arbejder med velgørende projekter.

En NGO kan være både lokale og verdensomspændende organisationer, der dækker vidt forskellige områder. Fælles er som regel, at de har en mission om at forbedre verden eller det lille stykke af den, som organisationen fokuserer på.

Det arbejder NGO'erne med

Arbejdet i de mange NGO'er kan som regel inddeles i fire hovedgrupper. Der er interesseorganisationer indenfor enten sociale områder, miljø, fritid eller fagforbund. Interesseorganisationerne tæller også de politiske organisationer. Her kan man dog argumentere for, at der ikke er det klassiske non-profit-aspekt.

Derudover er der religiøse organisationer. Du finder dog også udgaver af disse, der ikke passer ind i den klassiske beskrivelse af en NGO.

Det som de fleste forbinder NGO med, er de mellemfolkelige organisationer og udviklings- og nødhjælpsorganisationer. Her arbejdes der blandt andet med nødhjælp og folkesundhed.

Her ses arbejdet fra de mange NGO'er oftest i forbindelse med katastrofer og den permanente nødhjælp til verdens fattige kontinenter.

  • Eksempler på NGO'er er:
  • Greenpeace
  • Folkekirkens Nødhjælp
  • Dansk Kvindesamfund
  • Amnesty International
  • Læger uden grænser

Når det kommer til NGO'er og non-profit-tilgangen, så kan man altid stille spørgsmålstegn ved det. For uden den økonomiske støtte, så kan organisationerne ikke udføre deres arbejde. 

Forskellen ligger i, hvordan de tjener penge, for der skal være en profit - og minimum et nul på bundlinjen, for at organisationerne kan udføre deres arbejde. NGO'erne tjener dog ikke penge ved at sælge ydelser eller produkter men via diverse former for indsamlinger eller via donationer fra fonde.

Flere indlæg

Hvem er ngo'erne?

08/02/2023 10:20
Billede: Pixabay, alexander-strachan

Ngo'er har du nok hørt om i nyhederne eller i forbindelse med nogle forskellige indsatser. Overordnet er det organisationer, der ikke er styret af en stat og gerne har miljø, mennesker eller velgør…

Regler for el-løbehjul - dette skal du vide

03/12/2020 14:21
Billede: pixabay.com

Du kan ikke bare hoppe på et el-løbehjul og køre afsted. Der er faktisk regler for el-løbehjul i Danmark. Reglerne angiver angiver b…

Ngo'er i Danmark

16/11/2020 11:40
Billede: Pixabay, alexstrachan

Lad os lige få på plads, hvad en ngo-virksomhed egentlig er, inden jeg begynder at snakke dig igennem en længere liste. 

Ngo står for: "Non-governmental organization", hvilket bet…

Hvad betyder NGO?

14/10/2020 08:16
Billede: Markus Spiske

NGO’er er lidt et sjovt begreb, som mange af os ikke rigtig kan sætte en præcis definition på. Er det velgørenhed, en fond, en forening, noget helt fjerde eller et bredt begreb, der dækker over all…