Hvad Betyder NGO?

14/10/2020 08:16
Billede: Markus Spiske

NGO’er er lidt et sjovt begreb, som mange af os ikke rigtig kan sætte en præcis definition på. Er det velgørenhed, en fond, en forening, noget helt fjerde eller et bredt begreb, der dækker over alle tingene? Det er et godt spørgsmål, og vi vil gøre vores bedste for at besvare det. 

Hvad betyder NGO? NGO betyder Non-Governmental Organizations, der er en bred betegnelse for både private og frivillige organisationer af alle størrelser og inden for forskellige interesseområder. En NGO er både juridisk og organisatorisk uafhængige af statslige myndigheder. 

NGO har en vigtig rolle inden for at supplere og udfordre politik, hvor de ofte varetager mindre gruppers interesser og sikrer dem større indflydelse. Der er stor forskel på NGO’ers organisation, hvor nogle udelukkende er privat finansieret, nogle er primært offentligt finansieret, og rigtig mange ligger et eller andet sted midt imellem. 

En NGO kan som sagt have aktiviteter inden for en masse forskellige interesseområder, dog ser man i dag, at de fleste NGO’er har deres interesse inden for ting som miljø, energi, ligestilling, nødhjælpsarbejde og menneskerettigheder. 

Blandt de mest kendte NGO’er finder man blandt andet Greenpeace, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Kvindesamfund og Amnesty International, der alle er anerkendte og kendte NGO’er.

Flere indlæg

Hvem er ngo'erne?

08/02/2023 10:20
Billede: Pixabay, alexander-strachan

Ngo'er har du nok hørt om i nyhederne eller i forbindelse med nogle forskellige indsatser. Overordnet er det organisationer, der ikke er styret af en stat og gerne har miljø, mennesker eller velgør…

Regler for el-løbehjul - dette skal du vide

03/12/2020 14:21
Billede: pixabay.com

Du kan ikke bare hoppe på et el-løbehjul og køre afsted. Der er faktisk regler for el-løbehjul i Danmark. Reglerne angiver angiver b…

Ngo'er i Danmark

16/11/2020 11:40
Billede: Pixabay, alexstrachan

Lad os lige få på plads, hvad en ngo-virksomhed egentlig er, inden jeg begynder at snakke dig igennem en længere liste. 

Ngo står for: "Non-governmental organization", hvilket bet…

Hvad er ngo arbejde?

15/10/2020 09:08
Billede: Pixabay

NGO-arbejde er arbejde udført af ikke-statslige organisationer. NGO stammer fra engelsk og betyder non government organization. Som udgangspunkt er NGO'er non-profit organisationer, der arbejder me…